Dostosuj czcionkę: A A A

Posiew plwociny

Inna nazwa badania: Posiew, lekooporność, lekowrażliwość, antybiogram, wrażliwość na antybiotyki, mykogram (dotyczy drożdżaków). posiew bakteriologiczny.

Materiał: inny materiał

  • Sposób przygotowania pacjenta:

    Materiałem do badań jest poranna plwocina z dolnych dróg oddechowych,odkrztuszona po obudzeniu.Krótko przed pierwszym odkrztuszeniem przepłukać usta świeżą,bieżącą wodą. Wydzielinę należy wykrztusić do sterylnego pojemnika. Posiew wykonujemy w kierunku bakterii tlenowych. W ramach posiewu wykonywany jest również antybiogram. Jeśli bakterie stanowią naturalną florę bakteryjną, niestanowiącą podstawy do wykonania antybiogramu, wówczas nie jest on wykonywany. Antybiogram jest wykonywany, kiedy uzyskujemy wzrost bakterii patogennych (odpowiedzialnych za zakażenie)- tam, gdzie toczy się proces zapalny.

  • Znaczenie badania:

    Stwierdzenie czynników zakaźnych w przypadku ostrego zap.tchawicy i oskrzeli,zap.współistniejacych z rozstrzeniami i mukowiscydoza,zap.płuc ,ropni płuc, zap.opłucnej.

  • Opracowanie i przygotowanie materiału:

    Pobrany materiał należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin przechowując go w temp. pokojowej. Jeśli takie warunki nie mogą być spełnione należy próbkę plwociny pobrać na wymazówkę z podłożem transportowym i dostarczyć do laboratorium wraz z pojemnikiem, w którym jest plwocina.